Information om inlämning av redovisningsmaterial, bokslutsmaterial och deklaration i Coronatider.

Under rådande omständigheter kommer vi att i större utsträckning jobba hemifrån under våren.

Om vi inte är på plats kan ni lämna ert material i vår brevlåda på entréplan.

Alternativt kontakta oss via telefon och boka in en tid för att lämna material.

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss via telefon:

Ann-Christine                 070-697 55 28

Inkomstdeklarationen

Nu startar årets utskick av deklarationen.

Den som anslutit sig till en digital brevlåda senast den 27 februari får sin deklaration skickad dit den 4-11 mars.

Den som inte anslutit sig till en digital brevlåda får deklarationen med posten mellan den 13 mars och 15 april.

Den som vill ha sin skatteåterbäring redan i april behöver deklarera digitalt senast den 31 mars, utan att göra några ändringar eller tillägg.

Detta innebär tyvärr för alla er fåmansföretagare med K10-blanketter eller för er som redovisar enskilt företag på NE-blankett, att ni inte kommer att ha den möjligheten att få återbäring i april.

Ni får gärna komma in med deklarationen till oss så snart ni fått den då vi kör på först in och först ut principen på alla deklarationer.

Traktamenten

Har ni koll på alla regler gällande traktamenten?

Krav för att få traktamente:
* Resan måste alltid omfatta minst en övernattning.
* Avståndet till resmålet måste vara minst 50 kilometer från din arbetsplats el. från ditt hem.
* Resan måste vara en tjänsteresa.

Heldag
En tjänsteresa ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2020) i dagtraktamente.

Halvdag
Det som räknas som halv dag är dagen för avresa om resan startar klockan 12.00 eller senare och dagen för hemkomst om resan avslutas klockan 19.00 eller dessförinnan. Det skattefria dagstraktamentet är då 120 kronor (inkomståret 2020).

Husrum/Boende
Du kan få skattefri ersättning för din verkliga boendekostnad om du visar upp kvitto eller annat intyg. Har du lagt ut pengar på husrum utan att visa upp något kvitto har du rätt till ett halvt maximibelopp, alltså 120 kronor (inkomståret 2020) för varje natt.

Observera att andra regler gäller för tjänsteresor som varar längre än 3 månader.

Sveriges nöjdaste kunder 2019

Svenskt Kvalitetsindex mätte våren 2019 kundnöjdheten genom att djupintervjua 1 000 företagare som outsourcar sin ekonomihantering.

Branschstudien visade att redovisningsbranschen har den högsta kundnöjdheten av samtliga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mätt de senaste 30 åren.

På en skala 1-100 har branschen 79,3 i nöjdhetsindex och allra nöjdast är de kunder som har en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Personlig kontakt, service och tillgänglighet är viktigare än priset för kunderna, som vill känna sig trygga.

Kommunicera med oss

Nu kan ni skicka meddelanden till oss direkt via vårt bokföringsprogram, Fortnox. Både på nätet och genom Fortnox App.

För er som redan har en användare i Fortnox kan göra det direkt genom att klicka på den gröna rutan med en pratbubbla. Välj sedan mellan en redan befintlig konversation i listan eller ”Skriv nytt” om det är första gången.
Välj vilken användare du vill skriva ett meddelande till. Du kan välja i listan eller börja skriva i fälten så förfinas listan.
Skriv sedan ditt meddelande i textfältet längst ned.

PS. För er som inte har en användare i Fortnox kontakta oss så lägger vi upp er så ni kan kommunicera direkt i programmet.

Nyfiken? Läs mer här: https://support.fortnox.se/hc/sv/articles/360003414040-Meddelanden-i-Fortnox#Fr%C3%A5nbyr%C3%A5tillklient


Årets inkomstdeklaration

Årets inkomstdeklaration.

I år kommer via att lämna era deklarationer via den nya deklarationstjänsten för redovisningsbyråer.

Detta innebär att när vi gjort klart eran deklaration kommer via att skicka uppgifterna via fil till Skatteverket. När detta är klart kommer ni att få ett mail från oss med en kopia på lämnade uppgifter.

Det är då upp till er att logga in på skatteverket.se/minasidor och godkänna deklarationen med bank-id.

Se mer information om det nya inlämningssättet på denna sida:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/forredovisningsbyraer/digitaldeklarationstjanstforredovisningsbyraer.4.4a4d586616058d860bc7a60.html

 

Inkomstdeklarationen 2018

Skatteverket har börjat skicka ut deklarationerna för de som registrerat sig för digital brevlåda.
 
Den 20:a mars kommer Skatteverket öppna upp tjänsten för att skicka in deklarationen elektroniskt.
 
För er som fortfarande får deklarationen på papper så ska ni fått den i brevlådan senast den 15:e april.
 
Vi vill ha in deklarationen inklusive de förtryckta uppgifterna. Vi vill även ha uppgifter om eventuella reseavdrag & traktamenten. Har ni sålt aktier eller fastighet så behöver vi uppgifter om försäljningen samt inköpspris. Vi vill ha detta så snart som möjligt.
 
Vi kommer att köra på först in – först ut principen, precis som tidigare år. Den som kommer med deklarationen först kommer att få sin deklaration klar först.

Har ni koll på nya GDPR?

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, börjar gälla den 25 maj 2018.
 
Det är en förordning vilket betyder att den gäller direkt som lag och ersätter vår nuvarande Personuppgiftslag, PUL.
 
Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka individers rätt till sin persondata.
 
Som personuppgifter räknas allt som kan användas till att identifiera en person så som foto, adress, IP-nummer och e-postadress. Lagen gäller bland annat vilka uppgifter som får registreras, vem som har tillgång till dem och hur länge de får sparas.
 
I korthet handlar det om följande:
 
Syfte – Till vad ska du använda personuppgifterna du hanterar? Du måste ha en laglig grund till varför du behandlar dem. Syftet måste vara tydligt och får inte ändras i efterhand.
Relevans – Du får bara samla in personuppgifter som är relevanta för att uppnå det syfte och ändamål som de samlandes in för. Att samla in uppgifter som kan vara bra att ha i framtiden eller för säkerhets skull är inte förenligt med lagstiftningen.
Radera – Lagra inte personinformation längre än nödvändigt. Så fort du inte längre har behov av personuppgifterna ska de raderas.
Tillgång – Bara de medarbetare som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sitt arbete ska ha tillgång till personuppgifterna.
Skydd – Personuppgifterna ska inte gå att stjäla eller riskera att komma ut till obehöriga.
Vetskap – Människor vars personuppgifter du hanterar ska veta hur och till vad deras uppgifter används. Informationen ska finnas lättillgänglig och vara lätt att förstå. När som helst ska människor kunna återkalla sitt medgivande. Alla har rätten att bli glömd.

Måltidsrepresentation, vad gäller?

Sedan den 1/1-2017 har måltidsrepresentation inte varit avdragsgill för företag, med undantag för förfriskningar och enklare förtäring vid representation.

 

Julgåvor

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan. Julgåvan får inte vara kontanter.
 
Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla. Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde till kunder, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar. Vanligtvis är reklamgåvorna, till exempel almanackor eller pennor, försedda med företagets logotyp. Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla.