Information om inlämning av redovisningsmaterial, bokslutsmaterial och deklaration i Coronatider.

Under rådande omständigheter kommer vi att i större utsträckning jobba hemifrån under våren.

Om vi inte är på plats kan ni lämna ert material i vår brevlåda på entréplan.

Alternativt kontakta oss via telefon och boka in en tid för att lämna material.

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss via telefon:

Ann-Christine                 070-697 55 28