Måltidsrepresentation, vad gäller?

Sedan den 1/1-2017 har måltidsrepresentation inte varit avdragsgill för företag, med undantag för förfriskningar och enklare förtäring vid representation.