Sveriges nöjdaste kunder 2019

Svenskt Kvalitetsindex mätte våren 2019 kundnöjdheten genom att djupintervjua 1 000 företagare som outsourcar sin ekonomihantering.

Branschstudien visade att redovisningsbranschen har den högsta kundnöjdheten av samtliga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mätt de senaste 30 åren.

På en skala 1-100 har branschen 79,3 i nöjdhetsindex och allra nöjdast är de kunder som har en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Personlig kontakt, service och tillgänglighet är viktigare än priset för kunderna, som vill känna sig trygga.