Våra tjänster

Vårt arbete håller alltid hög kvalitet och är anpassat efter kundens behov.

Vi tillhandahåller tjänster och rådgivning inom områden såsom bokföring, redovisning och beskattning för små till medelstora företag.

Nedan listar vi några av de tjänster som vi erbjuder. Tveka inte att kontakta oss om du har några andra önskemål än de tjänster vi angett nedan. Vi skräddarsyr uppdraget efter de behov ditt företag har.

Exempel på vilka tjänster vi tillhandahåller:

Bilda bolag

Är du i på väg att starta egen verksamhet? Vi kan hjälpa er med råd kring lämplig bolagsform, samt ta fram lämpliga underlag och sköta övrig administration kring starten.

Bokföring

Vi kan hjälpa er med det löpande arbetet som sker under hela året. Vi kan ta hand om faktureringen, bokföringen, kundreskontran och leverantörsreskontran m.m. Om ni vill sköta vissa moment i bokföringen själva så skräddarsyr vi tjänsten efter era behov. Bokföringen görs normalt månadsvis, detta för att ni ska kunna ha en så bra koll på hur det går för ert företag som möjligt. När allt är avstämt och klart varje månad så levererar vi resultat- och balansrapport efter era önskemål.

Löneadministration

Vi kan hjälpa er med er lönehanteringen. Vi kan ta fram lönespecifikationer, bokföringsunderlag, banklista, bankfil samt underlag till arbetsgivardeklaration. Vi kan även rapportera in er arbetsgivardeklaration åt er.

Årsbokslut & Årsredovisning

Vid räkenskapsårets slut kan vi skapa årsbokslut och årsredovisning samt ha en löpande kontakt med er eventuella revisor. För de företagare som själva sköter ekonomin kan vi ändå hjälpa er med avstämning av bokföringen och att upprätta årsbokslut och årsredovisning.

Bokslutsrapport

Bokslutsrapporten är vårt kvalitetskvitto till er. Det är ett kvalitetsbevis för att redovisning följer de lagar och rekommendationer som finns. Bokslutsrapporten är uppskattat hos både banker och näringsliv. Bokslutsrapporten är en av byggstenarna för god kreditvärdighet och högt förtroende på marknaden.

Inkomstdeklaration

Vi upprättar inkomstdeklarationer för både privatpersoner och företag. Vi kan ta fram alla nödvändiga bilagor till deklarationen. Vi gör även en skatteberäkning som visar om det blir restskatt eller om ni får skatteåterbäring.

RUT- och ROT ansökan

För er företagare som tillhandahåller hushållsnära tjänster kan vi hjälpa er med er begäran till Skatteverket om utbetalning för ROT- och RUT tjänster.

Moms

Vi kan ge er rådgivning inom området moms. Vi kan även ta fram momsrapport samt skicka in momsdeklarationen.

Rapporter till Skatteverket

Förutom att skicka in arbetsgivardeklarationen samt momsdeklarationen kan vi kan hjälpa er med övrig kontakt med Skatteverket. Det kan vara till exempel periodiska sammanställningar, preliminär skattedeklaration, förfrågningar m.m.

Rapporter till Bolagsverket

När bokslutet är klart och årsredovisningen är underskriven kan vi ta fram och skicka in alla underlag som behövs till Bolagsverket. Vi kan även hjälpa er med eventuella ändringar och kompletteringar som behövs göras hos Bolagsverket.

Kontakter

De tjänster vi själva inte kan hjälpa er med så kan vi se till att ni kommer i kontakt med rätt personer genom vårt kontaktnät i branschen.