Traktamenten

Har ni koll på alla regler gällande traktamenten?

Krav för att få traktamente:
* Resan måste alltid omfatta minst en övernattning.
* Avståndet till resmålet måste vara minst 50 kilometer från din arbetsplats el. från ditt hem.
* Resan måste vara en tjänsteresa.

Heldag
En tjänsteresa ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2020) i dagtraktamente.

Halvdag
Det som räknas som halv dag är dagen för avresa om resan startar klockan 12.00 eller senare och dagen för hemkomst om resan avslutas klockan 19.00 eller dessförinnan. Det skattefria dagstraktamentet är då 120 kronor (inkomståret 2020).

Husrum/Boende
Du kan få skattefri ersättning för din verkliga boendekostnad om du visar upp kvitto eller annat intyg. Har du lagt ut pengar på husrum utan att visa upp något kvitto har du rätt till ett halvt maximibelopp, alltså 120 kronor (inkomståret 2020) för varje natt.

Observera att andra regler gäller för tjänsteresor som varar längre än 3 månader.